Når der er tale om stalking

Når der er tale om stalking er en fagbog om , hvordan man kan hjælpe mennesker udsat for stalking.

Hvert år udsættes 100.000 danskere for stalking. Alligevel er kendskabet til stalking og de voldsomme konsekvenser, det har for de udsatte, meget begrænset blandt danske fagpersoner og befolkningen generelt.

Manglende viden er årsag til, at rigtig mange ikke får hjælp. Stalkingudsatte føler sig i stedet misforståede og savner anerkendelse af de svære vilkår, de lever under. Når myndigheder og netværk anerkender de udsattes oplevelser, styrker det deres virkelighedsopfattelse og berettiger de følelser, de har. Mange oplever, at anerkendelsen er det, der har givet dem styrken til at kunne håndtere stalkingen.

Det er baggrunden for, at jeg i 2017 udarbejdede bogen ‘Når der er tale om Stalking’ for Dansk Stalking Center. Bogen er skrevet som en håndsrækning til fagpersoner, der møder stalkingudsatte i deres arbejde. Den indeholder den nyeste viden og praktiske erfaring, som er nødvendig for at kunne hjælpe de udsatte bedre. Bogen kan bestilles gratis på Dansk Stalking Centers hjemmeside.