Traumebehandling og resocialisering gennem meditation og åndedræt

Vejen ud går indad er den oprindelige titel på fagbogen Traumebehandling og Resocialisering gennem åndedræt og meditation. Bogen handler nemlig om, at vejen ud af misbrug og kriminalitet går indad ved hjælp af meditation og åndedræt. Fagbogen beskriver hvordan tidlige traumer kan påvirke menneskets nervesystem og i yderste konsekvens føre til en tilværelse med kriminalitet, misbrug og vold. Bogen undersøger samtidig, hvordan kropslige praksisser kan være vejen ud af en destruktiv livsstil.

Antologien har samlet bidrag fra dansk og international forskning som hver giver deres blik på nye muligheder i traumebehandling og resocialisering. Sammen med fortællinger fra tidligere misbrugere
og kriminelle og erfarne praktikere giver bogen et billede af, hvordan åndedrætsteknikker, yoga og meditation kan hjælpe mennesker med dybe traumer til at slippe de mønstre, der hele deres liv har holdt dem fast i kriminalitet eller misbrug.

Traumebehandling og resocialisering gennem åndedræt og meditation retter sig mod professionelle og praktikere i kriminalforsorgen, psykiatrien, det social- og specialpædagogiske område, og alle andre, der beskæftiger sig professionelt med traumatiserede mennesker.

Udover artikler skrevet af Sofie Hviid, er der i bogen bidrag fra Line Lerche Mørck, Lone Clausen, Stine Gregersen, Jørgen Maltesen, Stephen Porges, Ross Deuchar, Nanna Ahlmark, Maggie Kline, Fahri Saatcioglu og Jakob Lund.

Bogen udkommer november 2017.